FİLDİŞİ SAHİLİ ENERJİ KAYNAKLARINA GENEL BAKIŞ

Fildişi Sahili’nde enerji sektörü tamamen özel sektörün kontrolündedir. Enerji sektörünün %43’ü Eranove Group’a aittir. Devletin bütçe kesintileri nedeniyle elektriğin fiyatı artmaktadır. Mevcut santraller, elektrik ihtiyacının bir kısmını karşılayacağı için yeni santrallerin kurulması planlanmaktadır.

Read More

ALMANYA ENERJİ KAYNAKLARINA GENEL BAKIŞ

Dünya’nın en büyük altıncı enerji tüketicisi olan Almanya, enerji ihtiyacını genellikle fosil yakıtlar ve daha sonra nükleer enerji, rüzgâr, güneş, biyoyakıtlar ve hidroelektrik enerji kaynaklarından karşılamaktadır. Bütün bu enerji kaynaklarına rağmen Almanya enerji ihtiyacının büyük bir bölümünü yaklaşık yarısından fazlasını ithal etmektedir.

Read More

YENİ KÜRESEL GÜVENLİK ALGISI: SU SORUNU VE SIFIR GÜNÜ

Giriş       Güvenlik kavramı uluslararası alanda oldukça tartışılan ve analiz edilen bir konu olmuştur ve bu

Read More

GÜNÜMÜZ TOPLUMUNUN TELE-EKRANI INSTAGRAM

Kapitalizmin hakimiyetiyle şekillenen günümüz modern toplumu, bireylerin sahnede olduğu bir gövde -gösterisi – toplumudur. Bu

Read More

AVRUPA ÜLKELERİ: PORTEKİZ

BAŞKENT: Lizbon DİL: Portekizce  PARA BİRİMİ: Euro  NÜFUS: 10.372.000  YÜZÖLÇÜMÜ: 92.389 km  YÖNETİM ŞEKLİ: Parlementer Sistem      Avrupa’nın güneybatı ucunda İber Yarımadası’nda

Read More

AVRUPA ÜLKELERİ: FİNLANDİYA

Başkent: Helsinki Finlandiya ya da resmi adıyla Finlandiya Cumhuriyeti, bir Kuzey Avrupa ülkelesidir ve İskandinav ülkelerinin

Read More

AVRUPA ÜLKELERİ: UKRAYNA

     Ukrayna, Kuzeydoğu ve doğuda Rusya Federasyonu, Güneybatıda Moldova ve Romanya, batıda Macaristan, Slovakya ve Polonya, kuzeyde

Read More

AVRUPA ÜLKELERİ: BOSNA HERSEK

Yüzölçümü: 51,129 km²        Nüfusu: 4,5 milyon  Dili: Boşnakça, Sırpça ve Hırvatça         Başkent: Saraybosna Dini: Müslümanlık,

Read More

AVRUPA ÜLKELERİ: MACARİSTAN

NÜFUS: 9.758.459 PARA BİRİMİ: Macar Forinti BAŞKENT: Budapeşte YÜZÖLÇÜMÜ: 93.030 km RESMİ DİLİ: Macarca SINIR KOMŞULARI: Avusturya, Hırvatistan, Romanya, Yugoslavya, Ukrayna

Read More

COĞRAFYA KENDİNİ BİLMEKTİR

      Coğrafya kendini bilmektir. Kendini bilirsen arkadaşını, aileni, milletini ve insanlarını bilirsin. İnsan olmayı ve canlılara

Read More