İDEOLOJİLER: MARKSİZM

İdeolojiler: Marksizm Bu ideolojinin temeli sınıf mücadelesine dayanır: İşçi sınıfı ile kapitalizmin sermayedarları (elitleri) arasındadır.  İşçi

Read More

SOSYOLOJİK KAHVE

     Kahvenin ne olduğunu bilmeyen yoktur. Çeşitliliği ile damak tadına göre içilen süt ve çeker kullanılan

Read More

TOPLUM ve DEVLET

Devlet kelimesi; Arapça’dan dilimize geçen “Siyasi bakımdan örgütlenmiş millet ve milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık” diye

Read More

FUKO VE İKTİDAR (GÜÇ)

Her şeyden önce Fuko’dan (Fransız filozof Michel Foucault’tur kendisi) bahsetmek gerek. Kendisi iktidar kavramı üzerinde

Read More