DÜNYANIN ENERJİ KAYNAKLARI

Gelişen dünyada enerji, yaşamın ve uygarlığın anahtarı durumundadır. Gündelik hayatta ve sanayide kullanılması zorunlu olan elektrik enerjisinin çevreye en az zarar verecek şekilde üretimi, tüketimi ve iletiminin gerçekleşmesi konusu, problemin çözülmesi gereken en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir.  Birincisi, bir kısmı kullanılan kaynakların yakın bir tarihte tükenmesi sorunudur, ikincisi ise alternatif kaynakların yaygın olarak kullanılmaması sorunudur. Eldeki son verilere göre mevcut kaynakların üretimi ve tüketimi bu şekilde devam ettiği takdirde eldeki petrol rezervlerinin 41 yılda, doğalgaz rezervlerinin 67 yılda, kömür rezervlerinin ise 250 yılda tükeneceği söylenmektedir. Dünyadaki enerji kaynaklarının tükenme süreleri üzerinde birden fazla araştırma yapılmış olup, bir diğer araştırmaya göre ise dünyaya 200 yıl yetecek 1 trilyon ton kömür rezervi bulunmakta, 80 yıl yetecek 250 -300 milyar ton petrol rezervi ve 70-80 yıl yetecek kadar 150 trilyon metreküp doğalgaz rezervi bulunmakta olduğu tahmin edilmektedir. 

Diğer araştırmaların sonuçları ise yıl bazında ele alınmış olup sonuçları şu şekildedir: 2030 yılı itibarıyla kömür rezervinin %25’i, doğal gaz rezervinin %65’i, petrol rezervinin ise %85’inin tükeneceği tahmin edilmektedir. Bu araştırma sonuçlarının da bize sunduğu gibi bilinen enerji kaynaklarının sınırlı olması ve yakın gelecekte tükenmeye başlamasının anlaşılması tüm dünyanın dikkatini bu konu üzerine çekmiştir. 

Dünyanın tükenebilir enerji kaynakları ile ilgili yapılan araştırmalar çeşitli sonuçları ortaya çıkarmıştır. Daha akılcı ve tasarrufla yeni bulunacak rezerv kaynaklarının sürelerinin uzatılması da çalışılmıştır. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki şüphesiz bütün tükenebilir enerji kaynaklarının bir gün biteceği görünmektedir. Bu da ülkelerin yenilenebilir enerji kaynaklarına kaymasına neden olmuştur. 

Dünya enerji ihtiyacının %36’sı petrol, %25’i kömür, %24’ü doğalgaz, %6’sı nükleer ve yakıtın geri kalan kısmı da yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmekte olup dünya elektrik üretiminin %39 payı kömüre aittir. %18 olan yenilenebilir enerji kaynaklarının başında %16 ile hidrolik kaynaklar ilk sırada yer almaktadır. 

Daha güzel ve yaşanılabilir bir dünya için yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmayı tercih etmeliyiz.

Kaynakça: Marmara Üniversitesi Enerji Coğrafyası ders notları ve  Wikipedia

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.