MATEMATİK ÖĞRENMEK Mİ, YOKSA MATEMATİK ÖĞRENMEYİ ÖĞRENMEK Mİ DOĞRU?

Türkiye’de matematik konusunda başarısız olunmasının nedeni belki de bu sorunun cevabında saklıdır. Sınavlarla dolu eğitim sistemimizde sürekli öğretmeye çalışıyoruz. Çok soru, çok test, çok kaynak diyerek çocuklarımızı yok ediyoruz. Üzerindeki baskıyı her yaşta arttırdığımız çocuklarımızı günden güne yok ediyoruz. Bunda eğitim sistemi kadar okullar, kurslar ve ebeveynlerin de payı büyük. Çocuklar, üzerinde oluşan baskıyı savuşturmak için türlü çabalara giriyorlar.  Ezbere dayalı öğrenme tam da çocuğun kendisini korumak istediği bu anda ortaya çıkıyor. Zira öğrenemeyen çocuk, bilgiden yoksun, meraksız ve verileni ezberleyen birisine dönüşüyor.

Geleceğimiz olan çocuklarımızın özgür bireyler olmalarını sağlayabilirsek, öğrenmeyi öğrenen, bilgiye, bilime, öğrenmeye meraklı bir nesil yetiştirebiliriz belki de. Dolayısıyla “öğrenmeyi öğrenen” meraklı bireyler, matematiğin yanında diğer pozitif bilimlerde de doğal olarak başarılı olur. Matematik te başarılı olmanın yolu çocuğu özgürleştirmek ise eğer….

İnsan nasıl özgür olur sorusuna;

Platon: Öğrenerek

Aristo: Düşünerek

Nietzsche: Kendin kalarak

Camus: Başkaldırarak

Sartre: Eyleme geçerek

İbni Rüşd: Vicdanlı olarak

Farabi: Kalbine kulak vererek 

Şeklinde yanıtlarlar.

Bütün bunlar bir yana, çocuğunuza baktığınızda gerçekten ondan ne istediğinizi ve ona ne sunduğunuzun farkında mısınız? 

Belki de en önemli soru şu: çocuğunuz özgür mü? 

Ya da siz özgür müsünüz?

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.