GENÇ YAŞTA HAMİLELİĞE(13-19 YAŞ ARALIĞI) KÜRESEL AÇIDAN BAKMAK

Genç yaşta hamilelik son zamanlarda yapılan bir yorumla tekrardan alevlendi. Bizler de bu konuyu yapılan psikolojik, biyolojik çalışmalardan alıntılarla sizlere açıklamak istedik.

Ergen hamileliği, gelişmekte olan ülkelerde ve bazı gelişmiş ülkelerde çözülmemiş bir sosyal sorundur. Ergen doğurganlığı, gelişimin en kesin biyo-demografik ve sağlık göstergesi haline gelmiştir. Hamile ergenlerde yaşanan psikolojik en büyük sorunlar okuldan ayrılma, kadın istihdamı, cinsel eğitim eksikliği, ergen hamileliğinin farklı dönemlerinde ebeveyn ve aile tutumları, hamilelik ve çocuklarda ergenlik kararları, kararsız partner ilişkisi ve seçenek olarak benimsenmesi gibi göz önünde tutulur.

Malawi bölgesinde yapılan çalışmaya(Güney-doğu Afrika lokasyonunda) göre temel nedenlerinin erken cinsel ilişki (% 15.5), evlilik (% 50) ve servet durumu (% 13.8) olduğunu ileri sürmüştür. Diğer etkenler olarak düşük eğitim düzeyleri, düşük sosyoekonomik durum ve üreme sağlığı bilgisi eksikliği sunulmuştur.

Kanıtlar ayrıca,Malawi bölgesindeki genç annelerin çocuklarının çocuklukta yetersiz beslenmeden daha fazla muzdarip olduğunu ve düşük eğitim seviyelerine ulaşma eğiliminde olduğunu göstermektedir.Bu çocuklar ayrıca düşük doğum kilosu, erken doğma, solunum yolu enfeksiyonları, doğum travması sağlık sorunlarına yatkın olduğu gözlemlenmiştir.

Genel olarak ergen anneler (ilk doğumda 13 ila 19 yaş; n = 1330) yetişkin annelerle (ilk doğumda 20 yaş veya üstü; n = 2630) karşılaştırıldığında. Psikolojik olarak sonuçları psikolojik sıkıntı, akıl sağlığı durumu değişkenliği, intihar düşüncesi / girişimi ve alkol tüketimidir yaygındır.

Uganda’da yapılan bir çalışmaya göre genç yaşta hamile kalan gençler, halk sağlığı ve sosyal sorun olarak algılanıp, Lira Bölgesi’ndeki 13-19 yaşları arası kızlarda genç gebeliğe ilişkin davranış, ailesel ve sosyal faktörleri araştırıldı.

Çalışmaya toplam 495 genç kız katıldı. İki değişkenli analizde alkol tüketimi dışındaki tüm değişkenler ergen hamileliği ile anlamlı derecede ilişkiliydi. Değerlendirilen davranışsal faktörler arasında, çok değişkenli analizler, birden fazla cinsel partnere, sık cinsiyete ve düzensiz kontraseptif kullanımına sahip olmanın genç gebelik olasılığını arttırdığını göstermiştir. Ailesel faktörler arasında, evli olmanın genç gebelik olasılığını arttırdığı bulunmuştur. Akran baskısı, cinsel istismar ve cinsiyet üzerindeki kontrol eksikliğinin, genç gebelik olasılığını arttırdığı gözlenmiştir.

Margerte Jackson’un 2000 yılında yaptığı‘’ What’s so bad about teenage pregnancy?’’ makalesindeki çalışmaya göre, 16 yaşından önce, genç gebeliğin prematüre ile çok ilişikli olduğu görülmektedir. Çok erken doğan bebekler düşük doğum ağırlığı ve yeni doğan ölüm oranlarının çoğunu oluşturmaktadır. Gençlerin, yetişkinlere oranla yeni doğan bebeklerin diyabet, hipertansiyon ve anemi gibi hastalıkların olduğu istatistiksel artış görülmüştür.

Afrika’da genç hamileliğin çok yaygın oluşu gençleri HIV ile de karşı karşıya getirmektedir. Her genç hamilenin 5’inin 1’inde gözükmektedir.

Bu yazıda, araştırdığım birkaç makaleden alıntılar yaparak konuyu farklı yönlerden incelemeye çalışıldı. Genç yaşta hamile vakalarının çoğunun nedeni, sosyal-ekonomik düzey veya istem dışı cinsel birliktelik ile alakalı olmasıdır. Sonuç olarak, yeni doğan bebek ile annenin fiziksel, psikolojik sorunlarla baş etmesini sağlamaktadır.

Referans:

Relationship dynamics and teenage pregnancy in South Africa-Rache Jewkesa Caesar Vunduleb Fidelia Maforahc Esmé Jordaand-

An Evolution of Socioeconomic Related Inequality in Teenage Pregnancy and Childbearing in Malawi-Gowokani Chijere Chirwa  , Jacob Mazalale   , Gloria Likupe   , Dominic Nkhoma  , Levison Chiwaula , Jesman Chintsanya  -2019

Teenage mothers.-Marino JL, Lewis LN, Bateson D, Hickey M, Skinner SR. 2016

Teenage pregnancy.-Molina Cartes R, González Araya E.-2012

Predictors of teenage pregnancy among girls aged 13-19 years in Uganda: a community based case-control study.-2019-Ochen AM, Chi PC, Lawoko S.

Ochen AM, Chi PC, Lawoko S.-2019

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.