AVRUPA ÜLKELERİ: BOSNA HERSEK

Yüzölçümü: 51,129 km²       

Nüfusu: 4,5 milyon 

Dili: Boşnakça, Sırpça ve Hırvatça        

Başkent: Saraybosna

Dini: Müslümanlık, Katolik ve Ortodoks Hristiyanlığı    

Para Birimi: Bosna Hersek Markı

Komşuları: Hırvatistan(Kuzey ve Batı), Karadağ (Güney), Sırbistan (Doğu)

     Adriyatik denizine kıyısı olan Bosna-Hersek bir balkan ülkesidir. Avrupa Kıtası’nın güneybatı, Balkan Yarımadası’nın ise kuzeybatısında yer alır. Eski Yugoslavya topraklarından ayrılarak kurulmuştur. Ülke 42-45 Kuzey enlemleri, 15-19 Doğu boylamları arasında yer almaktadır.

Ülke coğrafi bakımdan Kuzey(Bosna) ve Güney(Hersek) olmak üzere ikiye ayrılır. Kuzey’deki Bosna bölümü Sava Irmağı’na doğru inen hafif tepelik alan ile geniş düzlüklerden oluşur.Güneydeki Hersek bölümünde ise kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda Dinar Alpleri uzanır. Ülkenin büyük bölümü dağlık ve yüksek kayalıklardan oluşur. Dağlık arazinin büyük bölümünü Dinarid dağ kütlesi oluşturmaktadır. Magliç Dağı ülkenin en yüksek dağı ve aynı zamanda Bosna-Hersek ile komşusu Karadağ arasındaki doğal sınırdır. Ülkenin kuzeyinde yer alan Sava Nehri ve kollarının oluşturduğu geniş ovalık alana Peripanoniya Ovası adı verilmektedir.

Ülkede iki ana iklim bölgesinin hakim olduğu görülür. Bunlar Kuzey ve Güney iklim bölgeleridir. Güney iklim bölgesinde tipik Akdeniz iklimi, Kuzey iklim bölgesinde ise karasal iklim özellikleri hakimdir. 

     Bosna-Hersek’in akarsuları Karadeniz ve Adriyatik havzalarına akmaktadır. Karadeniz havzasına suları boşaltan en önemli akarsu Sava Nehri’dir. Sularını Adriyatik Denizi’ne gönderen tek nehir ise Neretva Nehri’dir. Bosna-Hersek topraklarına yıllık ortalama 61,5 milyar m3 yağış düşmekte ve bunun 43 milyar m‘ü akarsulara karışmaktadır. Başlıca akarsuları: Sava, Una, Bosna, Drina ve Neretva akarsularıdır.

Bosna Hersek nüfusu giderek yaşlanmaktadır. Ortalama ömür 76 yıldır. Doğal nüfus artış hızı negatiftir. Ülke nüfusunun etnik yapısı oldukça kalabalıktır. En kalabalık grup olan Boşnakların tamamı Müslümandır. Sırplar ülkenin doğu ve kuzeyinde, Hırvatlar ise batı ve güneyinde yaşarlar. Nüfus yoğunluğu km² başına 74 kişidir. Kentlerde oturanların toplam nüfusa oranı %49 gibi düşük bir düzeydedir. Ülkenin büyük kenti, Türk-İslam eserlerinin görüldüğü Başkent Saraybosna’dır.

Bosna ekonomisi günümüzde, hizmetler, bankacılık, enerji ve turizm alanlarına yapılan yatırımlarla farklı bir konuma gelmiştir. İhracatında başta gelen ürünler temel metaller, mobilya, motorlu araçlar, ağaç ve ağaç ürünleri, deriden eşya ve gıdadır. Ülke topraklarının %16’sı tarıma elverişlidir. Çayır ve otlaklar toprakların %31’ini kapladığından ülkede hayvancılık da yaygındır. Ülkenin %45’ini örten ormanlardan kereste üretilir.

     Avrupa’nın en büyük hidroelektrik üretim kapasitesine sahip ülkelerinden biridir. Ülkedeki ilk kömür ocağı Avusturya hakimiyeti döneminde faaliyete geçmiştir. Ülkede beş kömür havzası bulunmaktadır ki bunlar; Orta-Bosna, Banoviçi, Ugljevik, Sanski Most ve Mostar’dır. 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.