AVRUPA ÜLKELERİ: MACARİSTAN

NÜFUS: 9.758.459

PARA BİRİMİ: Macar Forinti

BAŞKENT: Budapeşte

YÜZÖLÇÜMÜ: 93.030 km

RESMİ DİLİ: Macarca

SINIR KOMŞULARI: Avusturya, Hırvatistan, Romanya, Yugoslavya, Ukrayna

        Macaristan topraklarının %84’ü 200 metreden alçak %14’ü 200-400 m arasında ve yalnızca %2’si 400 metreden yüksektir. Ülkenin güneydoğusunda yer alan Büyük Ova, kuzeybatısındaki Küçük Ova, ortada bulunan Mezöföld en önemlileridir. Tepelik bölgeler güneybatıda, güneyde ve kuzeydoğuda bulunur. Ülkenin en yüksek noktası kuzeydoğuda bulunan Matra’daki Kekestetö’dür. 

Macaristan’ın kuzeyi dağlıktır. Romanya’nın kuzey sınırından içeri giren bu dağ zinciri batıya doğru uzanır, Avusturya Alpleri ile birleşir. Dağların en yüksek noktası Kekes Tepesidir(1014 m). Dağların yamaçları sık ormanlarla kaplıdır. Tepelerden vadilere inildikçe lös adı verilen kil kum karışımı sarı renkli balçıkla kaplı araziler görülür. Buralar verimli topraklardır. 

Tuna Nehri’ne dökülen Raba, Repce, Marcal nehirleri vardır. Macaristan ovası(Alföld) Macar halkının yarısını barındıran engin bir çayırdır. Alföld’de büyük ısı farklılıkları göze çarpar. Kuzey’de dağlarla çevrilidir. Yazın şiddetli sıcaklar görülür. Kışın ise soğuk rüzgârlar görülür. Macaristan tarım yönünden verimli ve zengin bir yerdir. Macaristan genelinde sert ve karasal iklim görülür.

Ülkenin denize kıyısının olmaması, yüksek dağlarla çevrilmiş olması denizellik etkisini ortadan kaldırır. Soğuk, kar yağışlı, bir kış kendini gösterirken, yaz mevsimi sıcak ve kuraktır. Ülke genelinde yıllık ortalama sıcaklık düşebilir ve yıllık ortalama sıcaklık 9-10 C altındadır. Kış mevsiminde ortalama sıcaklık -15 C’ye kadar düşebilir. 

     En büyük şehri sanayi, kültür merkezi Budapeşte’dir. Nüfusun %94’ü Macar’dır. Nüfusun %67’si katolik, %28’i protestandır. Toplam nüfus 9.758.459’ dur. Nüfusun %48’i Büyük Ova’da, %38’i Tuna Nehrinin ötesinde, %14’ü Kuzey yüksek arazide yaşar. Macar halkının %45’i şehirlerde, %55’i köyde yaşar. Km başına nüfus yoğunluğu 93 kişidir. Macaristan iyi bir ulaşım ağına sahiptir. Macaristan turizmde gelişmektedir. Turizm gelirlerinin GSYİH’ye oranı %2,7’dir. Macaristan hammadde ve enerji kaynakları bakımından fakirdir. Çıkartılan en önemli maden boksittir. Az miktarda manganez, uranyum, yatakları vardır. Macaristan hammadde ve enerji kaynağı azlığı sebebiyle sanayileşmede zorluk çekmektedir. Doğu Avrupa’nın en fazla alüminyum üreten ülkesidir.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.