AVRUPA ÜLKELERİ: UKRAYNA

     Ukrayna, Kuzeydoğu ve doğuda Rusya Federasyonu, Güneybatıda Moldova ve Romanya, batıda Macaristan, Slovakya ve Polonya, kuzeyde Belarus (Beyaz Rusya) ile komşudur ve güneyinde Karadeniz ile Azak Denizi vardır. Avrupa’da kapladığı alan bakımından Rusya’dan sonra Avrupa’nın ikinci büyük ülkesidir  (Tamamı Avrupa’da olan en büyük ülkedir).

     Topraklarının % 95 gibi önemli bir kesimi düzlüklerden oluşan Ukrayna’nın büyük bölümünü Doğu Avrupa düzlükleri kaplar. Kuzeydoğusunda Orta Rusya platosunun bir uzantısı yer alır. Yay biçiminde uzanan Karpat sıradağları ülkenin batısına sokulur. Karpatlar dışında en önemli dağlık kesimi Kırım’ın güneyindeki dağlık yöredir. Kuzeybatısında Beyaz Rusya sınırında Pripet Irmağı çevresinde geniş Pripet bataklıkları yayılır.

Ülkenin büyük bölümünde çok sert olmayan kara iklimi hüküm sürer. Güney ve güneybatı kesimlerinde bozkır, Kırım yarımadasının güneyinde ise Akdeniz iklimi görülür. Sıcaklık ortalamaları ocak ayında kuzeyde -8 °C, güneyde 4 °C arasında, temmuzda kuzeyde 18 °C, güneyde 24 °C arasında oynar.

     Ukrayna akarsu potansiyeli bakımından zengin bir ülkedir. En önemli akarsuyu Karadeniz’e dökülen, üzerinde hidroelektrik santraller ve göletler bulunan Dinyeper Nehri’dir. Donets Irmağı (Rusya’daki Don nehrinin kolu) Azak denizine dökülür.

Dinyeper Nehri

24 Ağustos 1991’de bağımsızlığını kazanmasından sonra Ukrayna’nın nüfusu sürekli azalma ve yaşlanma eğilimi göstermiştir. Ülke nüfusunun azalmasında,  Ukrayna’dan dış ülkelere yönelik göçlerin de büyük etkisi olmuştur. Ukrayna nüfusu, arazisi, Avrupa ve Asya’yı birleştiren stratejik konumuyla uluslararası ilişkilerde önemli bir yere sahiptir.

     Son derece verimli topraklara sahip olan Ukrayna, Avrupa’nın tahıl deposu olarak da tanınmaktadır. Ukrayna’nın üretimini gerçekleştirdiği en önemli tarım ürünleri arasında tahıl, baklagil, patates, şeker pancarı, ayçiçeği tohumu ve soya fasülyesi ön sıralarda gelmektedir. Buğday, arpa ve mısırda dünyanın sayılı ihracatçıları arasında yer alan ülke, ayçiçeği ve ayçiçek yağı ihracatında dünya birincisi konumundadır. Ukrayna sanayisi içindeki önemli sektörler makine imalatı, gıda, demir çelik, metalurji, kimyasallar, uçak ve gemi inşa sanayisidir. Ukrayna dünyanın en zengin maden yataklarına sahip ülkelerden biridir. Ülkenin sahip olduğu yer altı zenginliklerinin başında kömür, demir, manganez, alçı taşı gibi madenler gelmektedir. Ukrayna maden kömürü ve linyit rezervleriyle Avrupa’nın Rusya’dan sonra en zengin ülkesidir. Rezervlerin yaklaşık yarısı antrasittir ve bu yönüyle Avrupa’nın en büyük antrasit rezerv alanı olarak bilinir. Dombas Avrupa’nın en büyük kömür havzası özelliğini gösterir. Ülkenin kanıtlanmış doğalgaz rezervleri 1,1 trilyon metreküpü bulur. Bu bakımdan ülke dünyada 24. sırada yer almaktadır.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.