Toplum Analizinde Nüfus

Dünyada nüfus artışı son 20-30 yıldır büyük bir endişeyle izlenmektedir. Bunun nedeni nüfus artışının meydana getirdiği sorunların bu devrede gözle görülür bir hale gelmesidir. Başlangıçta sorunların hissedilir olmaması veya lokal olarak ortaya çıkmaması bu konuya gerekli önemin verilmesini engellemiştir ya da geciktirmiştir. 

Zaman zaman ortaya çıkan nüfus çoğalması göçlere neden olarak nüfusun dengelenmesine sebep olmuştur Amerika Birleşik Devletleri ile Avusturalya’nın bulunması Sibirya’nın iskâna açılması nüfus artışından kaynaklanan sorunların giderilmesine yardımcı olmuş hatta nüfus artışının bir sorun olmadığı görüşü yaygınlaşına sebep olmuştur. Ancak içinde bulunduğumuz yıllardaki gibi çok kısa sürede oluşan dünya nüfusundaki artış, önceki dönemlerde yöresel veya bölgesel boyutlarda ortaya çıkan nüfus artışlardan daha büyük sorunlar ortaya çıkartmıştır.

 Son yıllarda nüfus artışı çoğu yerde toplumların ekonomik kültürel ve sosyal gelişimlerini engellemektedir. Geçmiş dönemlerde nüfus artışı yeni iskan alanlarının keşfedilmesi ile sorun olmaktan çıkmışsa da günümüzde yeni iskan alanları söz konusu olmadığından dolayı bu sorunu pek çok nüfusu azaltma yönünde politikalarla dengelemeye çalışmışlardır. Nüfus artışı dünyanın her yerinde aynı ciddiyetle ele alınmaz ve hatta bazı ülkelerde sorun yaratan bir olgu olarak kabul edilmemektedir doğum kontrol ve aile planlaması bu aşamada bazı ülkelerde başarı ile uygulanmakta iken bazı ülkelerde ise uygulanmamaktadır. Örneğin gelişmekte olan ülkelerde nüfus artışı kontrol edilirken gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde pek dikkate alınmaz.

İbrahim Halil Güneş

Kaynak;

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Ders Notları.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.